สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCA63) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) —— รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 27 เมษายน 2563 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก
ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.mytcas.com จำนวนรับ 1,762 คน

Similar Posts