กิจกรรมทำบุญสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมทำบุญและไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562  ของสาขาวิชา  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

Similar Posts