ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้

– บันทึกข้อมูล ที่เว็บไซต์ : http://mis.bsru.ac.th เลือกเมนู ระบบรับสมัครนักศึกษา

– พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูลการรายงานตัว ที่เว็บไซต์ : http://info.bsru.ac.th/mis/admission

– รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน

วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563

เวลา 09.00 – 15.00 น.

ณ อาคาร 1 ชั้น 1

– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com

วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

—-

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว แยกเป็นคณะที่สังกัด ดังนี้

– รายงานตัววันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563

คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาลัยการดนตรี

– รายงานตัววันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

—-

Link ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : http://mis4.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2564-1-1-pass.pdf

สำรอง : https://bit.ly/TCAS-BSRU-1-1

Similar Posts