มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
——
• ด้านกีฬา

• ด้านดนตรี

• ด้านศิลปะ

• นาฏศิลป์

• การแสดง

• ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

——เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2564

——ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุนวันที่ 4 ตุลาคม 2564.พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการวันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564.ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษาวันที่ 22 ตุลาคม 2564

——***ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลังการทำสัญญา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม : Facebook

Similar Posts