มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
ประเภทโควตาทั่วไป (สำหรับนักเรียน ม.6, ปวช., ปวส.)
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/bsruadmission
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998 หรือ 081-767-4973 อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
ประเภทโควตากรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศษสตร์
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/bsruadmission
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998 หรือ 081-767-4973 อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCA63)
ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ
——
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – วันที่ 23 มีนาคม 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
——
ยืนยันยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 เมษายน 2563
——
สมัครออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : www.facebook.com/bsruadmission
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998 หรือ 081-767-4973 อาจารย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์

Similar Posts