บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนีกการเป็นผู้ให้

บริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตสร้างจิตสำนีกการเป็นผู้ให้

{Announcement}สำนักกิจการนักศึกษาและกองทุนเงินให้ยืมเพื…

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%
| | |

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประกาศ ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่นักศึกษาและครอบครัวในการลดภาระค่าใช้จ่าย

มาเรียนกับเรา
| | | |

มาเรียนกับเรา

หากต้องการความมั่นคงในการหางาน หลักสูตรเราออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งงานขององค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจ
และหากต้องการทักษะ หลักสูตรเราพัฒนาผู้เรียนเป็นได้ทั้ง YOUTUBER, Admin Page Content หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ก็ทำได้นะ