นางสาวณัฏฐวี มละสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ที่ได้รางวัลที่ 1 ประกวดเรียงความวันไหว้ครู

นางสาวณัฏฐวี มละสี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ที่ได้รางวัลที่ 1 ประกวดเรียงความวันไหว้ครู

มาเรียนกับเรา
| | | |

มาเรียนกับเรา

หากต้องการความมั่นคงในการหางาน หลักสูตรเราออกแบบให้สอดคล้องกับชื่อตำแหน่งงานขององค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐ เอกชนและวิสาหกิจ
และหากต้องการทักษะ หลักสูตรเราพัฒนาผู้เรียนเป็นได้ทั้ง YOUTUBER, Admin Page Content หรืออาชีพอิสระอื่นๆ ก็ทำได้นะ