📍สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดอบรม โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษา “ครูมือใหม่วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก”บูรณาการรายวิชาการวิจัยสำหรับครูภาษาไทย

📌วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพล วิบูลยศริน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยมหิดล)
📍ผู้เข้าร่วมอบรมที่ไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้ สามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ fan page สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.) : “ภาษาไทย5ปี” ผ่านข้อความแชทเพจได้ค่ะ

https://youtu.be/BKLBW_0dXyE

Similar Posts