สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565

ตรวจสอบสถานะผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/2565-3-Interview-sp

ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Similar Posts