เครื่องแบบชุดพิธี

เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ

ร่วมรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบสร้างวินัยประจำตน

Cr. สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts