มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐวุฒิ หลวงขวา นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชานาฏยศิลป์ (วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมทีม DD Project ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภท Performance HipHop Dance ในการแข่งขัน International HipHop&Art Festival Yala Street Art Battle จังหวัดยะลา

Similar Posts