สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000  ต่อ 1719

การเดินทาง
รถโดยสารสาย 40 56 57 ปอ177 / เรือด่วนเจ้าพระยา ลงท่าเรือคลองสาน /รถไฟฟ้า ลงสถานี วงเวียนใหญ่

LINE@: @bsru