ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ VNUHCM – University of Scienc

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ VNUHCM – University of Science
—-
วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี พร้อม รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เดินทางไปลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเข้าร่วมโครงการ Science Summer Camp และหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับ VNUHCM – University of Science ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

Similar Posts