ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงาน บำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา &#8…

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สานสายบุญ สู่วัดพระบาทน้ำพุ

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สานสายบุญ สู่วัดพระบาทน้ำพุ

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเ…

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัย

สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในมหาวิทยาลัย

{Announcement} สำนักคอมพิวเตอร์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอ…

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ร่วมโครงการถ…

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธ…

นิทรรศการผลงานวิจัย Food Revolution : ปฏิวัติความคิด ร่วมพลิกธุรกิจอาหารอนาคต

นิทรรศการผลงานวิจัย Food Revolution : ปฏิวัติความคิด ร่วมพลิกธุรกิจอาหารอนาคต

ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 admissions

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 admissions

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของเรายังเปิดรับสมัครอยู่ แล้วมาเป็…