เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) ..รับแบบโควตา..

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 2

(พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 มีทุนการศึกษา 20 ทุน ***สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา กรณีไม่ผ่านเกณฑ์จะได้รับการสนับสนุนที่นั่งเข้าศึกษา
—-
รับสมัครผ่านออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 25 มีนาคม 2562
—-
สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562

Similar Posts