ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้– บันทึกข้อ…

รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 รอบ 3

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึก…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 2 Quota
|

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระ…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 (PORTFOLIO)
| |

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 (PORTFOLIO)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  TCAS 65 รอบ 1 PORTFOLIO

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 รอบ 1 PORTFOLIO

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึก…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 admissions

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 admissions

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของเรายังเปิดรับสมัครอยู่ แล้วมาเป็…

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 admissions

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 admissions

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ของเรายังเปิดรับสมัครอยู่ แล้วมาเป็…

!!ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 3

!!ด่วน!! รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) รอบที่ 3

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิ…

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) ..รับแบบโควตา..

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (TCAS62) ..รับแบบโควตา..

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึก…