การประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์” 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา
จัดการประชุมเสวนาวิชาการ หัวข้อเรื่อง “กัญชาและกัญชงทางการแพทย์”
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 7

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รับจำนวนจำกัด 200 คน

Similar Posts