โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565
|

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 30-31 มีนาคม 2565 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิช…

ขอเชิญผู้สนใจทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญผู้สนใจทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอเชิญผู้สนใจทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมก…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Quantitative Reverse Transcription PCR (RT-qPCR)
|

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19 ด้วยเทคนิค Quantitative Reverse Transcription PCR (RT-qPCR)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศา…

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19
|

เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม การตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 สาเหตุของโรคโควิด 19

สาขาวิชาจุลชีววิทยา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 (PORTFOLIO)
| |

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 (PORTFOLIO)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ…

SOP สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

SOP สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

SOP สาขาวิชาจุลชีววิทยา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโ…