| |

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 (PORTFOLIO)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรทันสมัย รีบสมัครด่วน !!!——สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://202.29.54.207/dev3/admission/register.php——ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://admission.bsru.ac.th——CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Similar Posts