|

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 (TCAS65)——เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565วันสอบสัมภาษณ์ : 1 เมษายน 2565ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 4 เมษายน 2565ยืนยันสิทธิ์ : 4 – 5 พฤษภาคม 2565——สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th

Similar Posts