กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการถ่ายทอดสดพิธีปฐมนิเทศระดับคณะจากห้องประชุมจันทรมณฑล ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศระดับสาขา ณ ห้องปฏิบัติการ 963 เป็นการแนะนำอาจารย์ บุคลาการ แนวทางการศึกษา สิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาควรทราบ และการใช้ชีวิตนลอดระยะเวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย

Similar Posts