มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่ 2)

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

CONTACT US

โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Website : http://www.bsru.ac.th

Website สาขาวิชาชีววิยา : http://site.bsru.ac.th/bio

สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

Similar Posts