สาขาวิชาอุตสาหกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS65) รอบที่ 1 Portfolio——วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 25 พฤศจิกายน 2564วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 ธันวาคม 2564ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 8 ธันวาคม 2564ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2565——สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : WWW.ADMISSION.BSRU.AC.TH——CONTACT USโทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998งานรับสมัครนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Similar Posts