มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาประเภทความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564
——
• ด้านกีฬา
• ด้านดนตรี
• ด้านศิลปะ
• นาฏศิลป์
• การแสดง
• ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
——
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 27 กันยายน 2564
——
ประกาศรายชื่อผู้สมัครขอรับทุน
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
.
พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
วันที่ 8 – 15 ตุลาคม 2564
.
ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา
วันที่ 22 ตุลาคม 2564
——
***ประชุมผู้ได้รับทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบภายหลังการทำสัญญา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

อ่านเพิ่มเติม : Facebook

Similar Posts