โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกและผลิตภัณฑ์จากข้าวพื้นเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สาขาวิชาจุลชีววิทยา ร่วมโครงการถ…

สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยา…

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

อาจารย์ ดร.รัชนู เมยดง (ประธานสาขาวิชาจุลชีววิทยา) และ …

ขอแสดงความยินดีกับฑูตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018

ขอแสดงความยินดีกับฑูตกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018

ขอแสดงความยินดีกับ นายชินดนัย ต่ายจันทร์ นักศึกษาชั้นปี…

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ ที่ได้รับก…